REJIMEN ASKAR JURUTERA DIRAJA SKUADRON 50
Pakar Pengendalian Keretapi
  • Aktiviti 1

Regimen Askar Jurutera Diraja ke 50 berperanan sebagai pengoperasian keritapi semasa keadaan mogok, darurat dan krisis negara.